Raport „Dostęp do nowoczesnych terapii lekowych w szpiczaku plazmocytowym –
Polska vs Europa” do pobrania: tutaj